Konkurs dla badaczy przeszłości Lublina

Fot. Pixabay.com (domena publiczna)

Do 30 września 2016 roku czekamy na wnioski o Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Konkurs jest adresowany do naukowców zajmujących się dziedzictwem kulturowym Lublina. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje osobom, które planują realizację projektu dotyczącego przeszłości miasta, w tym np. skorzystania ze zbiorów miejscowych archiwów i bibliotek. Trzej laureaci otrzymają stypendium pieniężne w wysokości 2 tys. zł, możliwość publikacji w „Tece Lubelskiej” oraz – jeśli mieszkają poza Lublinem – prawo do skorzystania z bezpłatnego mieszkania w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wyboru stypendystów dokona jury składające się z przedstawicieli życia akademickiego Lublina, Krakowa i Warszawy.

Organizatorem konkursu jest Collegium Artium we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Urzędem Miasta Lublina.