Czerni o Nowosielskim w Lublinie

Ikonostas Jerzego Nowosielskiego w kaplicy św. Jozafata przy seminaryjnym kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Lublinie (fragment), 1988–1989. Fot. © Krystyna Czerni

Na Zamku Królewskim w Warszawie Krystyna Czerni wygłosiła wykład o związkach Jerzego Nowosielskiego z Lublinem. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „100/100.  Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL, na stulecie KUL”.

Prelegentka jest autorką publikacji Jerzy Nowosielski w Lublinie, która ukazała się jako 5. tom serii Teka Lubelska.