Open Access Week 2016

Fot. Pixabay.com (domena publiczna)

Na całym świecie trwały obchody Tygodnia Otwartego Dostępu (24–30.10.2016) pod hasłem „Otwartość w działaniu” („Open in Action”).  Celem wydarzenia było zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty.

Główna aktywność Collegium Artium dotyczy otwierania dostępu do publikacji z zakresu historii sztuki i archeologii. We współpracy z partnerem strategicznym – Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu, najlepszą biblioteką naukową Niemiec, współtworzymy m.in. kolekcje Arthistoricum Europa Środkowo-Wschodnia oraz Propylaeum Europa Środkowo-Wschodnia.

Ostatnio Collegium zostało ponadto sygnatariuszem inicjatywy Open Access 2020 (OA2020), której celem jest propagowanie transformacji czasopism naukowych z zamkniętych (opartych na subskrypcji) na otwarte (bezpłatne).