Prace zgłoszone do konkursu o Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego

Kopuła pawilony wystawowego Secesji Wiedeńskiej (fragment). Fot. Cristiano Corsini/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Na konkurs o Nagrodę im. Mariana Sokołowskiego przyznawaną za najlepszą pracę magisterską obronioną na uczelniach Krakowa w roku akademickim 2015/2016 wpłynęło 12  zgłoszeń:

 1. mgr Beniamin Bukowski (UJ), Tabernakula metalowe z terenów barokowej Rzeczypospolitej (promotor: dr hab. Andrzej Betlej)
 2. mgr Agnieszka Chorabik (UPJPII),  Ikonografia św. Franciszka Ksawerego w sztuce polskiej XVII i XVIII wieku (promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Witko)
 3. mgr Tanita Ciesielska (UJ), Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza ze zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich (promotor: dr hab. Andrzej Betlej)
 4. mgr Weronika Czwojdrak, (UJ), Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji.
  Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce (promotor: prof. dr hab. Piotr Krasny)
 5. mgr Hanna Doroszuk (UJ), Strategie kuratorskie współczesnej polskiej artystki Goshki Macugi a „Atlas Mnemosyne" Aby'ego Warburga (promotor: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko)
 6. mgr Maria Działo (UPJPII), Nowożytne feretrony w kościołach śródmieścia Krakowa (promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Witko)
 7. mgr Barbara Grela (UJ), Krzyż tumski w katedrze we Włocławku (promotor: dr hab. Marek Walczak)
 8. mgr Małgorzata Maćkowska (UJ), Wystawa jako forma czasoprzestrzenna -  zarys problematyki sztuki wystawienniczej Oskara Hansena (promotor: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko)
 9. mgr Izabella Sołtys (UJ), Obrazowanie Marii z Dzieciątkiem w sztuce małopolskiej 1. połowy XV wieku. Ikonografia wyobrażeń w typie Pięknych Madonn (promotor: dr hab. Marek Walczak)
 10. mgr Magdalena Tracz (UJ), Wymiary przestrzeni w fotografii polskiej po 2000 roku. Projekt wystawy (promotor: dr hab. Andrzej Szczerski)
 11. mgr Dominika Uniszewska (UPJPII), Przemiany stylowe we  wzornictwie tekstylnym w XVIII wieku na podstawie analizy tkanin w skarbcu bazyliki Grobu Bożego w Miechowie (promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Witko)
 12. mgr Ewelina Żurek (UPJPII), Karol Frycz i kościół św. Jakuba w Sandomierzu. Styl Młodej Polski we wnętrzu sakralnym (promotor: dr hab. Małgorzata Biernacka, prof. UP JPII)