Prof. Andrzej Jajszczyk członkiem Rady Naukowej European Research Council (ERC)

Komisja Europejska. Fot. TP/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Komisja Europejska powołała prof. Andrzeja Jajszczyka – członka Komitetu Naukowego Collegium Artium – na członka Rady Naukowej European Research Council (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). 

Zob. komunikat PAP.