Tomasz Dolabella (ok. 1570-1650). Ryc. Jan Feliks Piwarski, 1850. Fot. Biblioteka Narodowa w Warszawie (domena publiczna)

Tomasz Dolabella a lubelskie malarstwo 1. połowy XVII wieku. Wykład Jerzego Żmudzińskiego

W ramach cyklu spotkań z laureatami Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego Jerzy Żmudziński wygłosił wygłosił w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” prelekcję Tomasz Dolabella a lubelskie malarstwo 1. połowy XVII wieku.

Więcej
Fotograf w Ogrodzie Saskim (1920-1939). Fot. Abram Zylberberg/Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” (domena publiczna)

Kolekcja szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie. Wykład Krzysztofa Janusa

W ramach cyklu spotkań z laureatami Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego Krzysztof Janus wygłosił w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odczyt Kolekcja szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie.

Więcej
Wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła we Lwowie. Fot. Piotr Krawiec/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Ukraińskie Arthistoricum

Podczas seminarium dla lwowskich historyków sztuki zaprezentowaliśmy projekt Arthistoricum Europa Środkowo-Wschodnia, w ramach którego planujemy m.in. publikowanie prac dotyczących sztuki Ukrainy.

Więcej
Fot. Scott Kidder/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Apel Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych

Podpisaliśmy apel Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych (League of European Research Universities) do Komisji Europejskiej oraz holenderskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej (styczeń-czerwiec 2016) w sprawie wdrożenia otwartego dostępu: “Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers!”

Więcej
Biblioteka Kongresu. Fot. Rich Renomeron/Flickr (CC BY-NC 2.0)

Tydzień Otwartego Dostępu 2015

8. Tydzień Otwartego Dostępu (19-25 października 2015) odbył się pod hasłem „Otwartość dla współpracy”. Na portalu arthistoricum.net opublikowaliśmy wypowiedź o otwartym dostępie i nowej geografii sztuki. Inicjatorem obchodzonego corocznie na całym świecie Tygodnia Otwartej Dostępu jest Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

Więcej
Panorama Lublina (1939). Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Laureaci Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego

Laureatami konkursu stypendialnego im. Hieronima Łopacińskiego w 2015 roku zostali: Krzysztof Janus (projekt: Kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie – próba syntezy); Jerzy Zmudziński (projekt: Tomasz Dolabella w Lublinie i na Lubelszczyźnie);

Więcej