Fot. Lucélia Ribeiro/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Kampania RIGHT COPYRIGHT

Celem międzynarodowej kampanii RIGHT COPYRIGHT jest naprawa prawa autorskiego, aby nauczyciele w całej Europie mieli swobodę i takie same prawo do korzystania z istniejących zasobów edukacyjnych. Collegium Artium zostało sygnatariuszem petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego.

Więcej
Józef Mehoffer, Dziwny ogród (1903). Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie (domena publiczna)

Dzień Domeny Publicznej

Pierwszego dnia każdego roku wygasają prawa autorskie twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Od 2017 roku wspólnym dobrem stają się m.in. dzieła Józefa Mehoffera, Lászlo Moholya Nagya, Feliksa Nowowiejskiego, Gertrudy Stein, Manuela de Falli, Johna M. Keynesa, Herberta Wellsa.

Więcej
Katedra w Sienie. Fot. Antonio Cinotti/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

„Folia Historia Artium” online

Udostępniliśmy online 42 roczniki czasopisma „Folia Historiae Artium”, t. 1-30 (1964-1994), Seria Nowa: t. 1-12 (1995-2009), wydawanego przez Komisję Teorii i Historii Sztuki Polskiej PAN (Oddział w Krakowie), a od 1995 roku – Komisję Historii Sztuki PAU.

Więcej
Fot. pixabay.com (domena publiczna)

500 tytułów czasopism online

Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu udostępnia online ponad 500 tytułów czasopism (ok. 4.800 tomów), przede wszystkim z dziedziny historii sztuki, egiptologii oraz archeologii. W ramach współpracy z Collegium Artium digitalizowanych jest także kilkanaście polskich czasopism.

Więcej
Wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła we Lwowie. Fot. Piotr Krawiec/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Ukraińskie Arthistoricum

Podczas seminarium dla lwowskich historyków sztuki zaprezentowaliśmy projekt Arthistoricum Europa Środkowo-Wschodnia, w ramach którego planujemy m.in. publikowanie prac dotyczących sztuki Ukrainy.

Więcej
Fot. Scott Kidder/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Apel Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych

Podpisaliśmy apel Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych (League of European Research Universities) do Komisji Europejskiej oraz holenderskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej (styczeń-czerwiec 2016) w sprawie wdrożenia otwartego dostępu: “Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers!”

Więcej
Biblioteka Kongresu. Fot. Rich Renomeron/Flickr (CC BY-NC 2.0)

Tydzień Otwartego Dostępu 2015

8. Tydzień Otwartego Dostępu (19-25 października 2015) odbył się pod hasłem „Otwartość dla współpracy”. Na portalu arthistoricum.net opublikowaliśmy wypowiedź o otwartym dostępie i nowej geografii sztuki. Inicjatorem obchodzonego corocznie na całym świecie Tygodnia Otwartej Dostępu jest Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

Więcej