Partnerzy i mecenasi

Art Historian Information from Central Europe
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Uniwersytecka w Heidelbergu
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja mBanku
Fundacja PKO BP
Fundacja TechSoup
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gmina Lublin
Google
Instytut Muzyki i Tańca
Koalicja Otwartej Edukacji
Microsoft
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Muzeum Historii Polski
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Narodowe Centrum Nauki
Narodowy Instytut Audiowizualny
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
PITax.pl
Polska Akademia Nauk
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Stowarzyszenie Sieć obywatelska - Watchdog Polska
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Humboldtów w Berlinie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Warszawski
Województwo Lubelskie

Darczyńcy

Lista uwzględnia darczyńców, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych osobowych. Collegium Artium można wesprzeć poprzez przekazanie darowizny na rachunek Collegium Artium nr 38 1750 0012 0000 0000 2107 9847 z dopiskiem „Darowizna na działalność statutową”. Dziękujemy!

Małgorzata Dąbrowska
Jarosław Konopka
Iwona Krawiec-Konopka
Iwona Kusyk
Jacek Maj
Jerzy Miziołek
Łukasz Nowak
Małgorzata Nowak
Marek Piela
Barbara Podgajna
Paweł Plichta
Adam Puchejda
Joanna Staruszkiewicz
Artur Winiarski
Wojciech Żukowski