Projekty

Interdyscyplinarna seria o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny

Józef Kremer (1806-1875)

Historia sztuki · Zakończone

Polihistor: filozof, estetyk, historyk sztuki, prekursor psychologii