Krzyże Małopolski dla historyków sztuki

Podczas obchodów Święta Małopolski pięciu wybitnych historyków sztuki otrzyma Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Wyróżnienia przyznano na wniosek Collegium Artium.

Kampania RIGHT COPYRIGHT

Celem międzynarodowej kampanii RIGHT COPYRIGHT jest naprawa prawa autorskiego, aby nauczyciele w całej Europie mieli swobodę i takie same prawo do korzystania z istniejących zasobów edukacyjnych. Collegium Artium zostało sygnatariuszem petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do Warszawskiej Rady Pożytku

Uczestniczyliśmy w wyborach do Warszawskiej Rady Pożytku (WRP) – organu opiniodawczo-doradczego, który wspiera współpracę między Urzędem m.st. Warszawy oraz organizacjami pozarządowymi.  24-osobowy skład WRP tworzą – po połowie – przedstawiciele administracji publicznej oraz NGO.

Fenomen Teatru Wielkiego

W ramach bezpłatnego repozytorium publikacji o sztuce udostępniliśmy polsko-angielską publikację prof. Jerzego Miziołka „Teatr Wielki w Warszawie. 250-lecie teatru publicznego w Polsce 1765–2015” („The Grand Theatre in Warsaw. The 250th anniversary of public theatre in Poland 1765–2015”).

Dzień Domeny Publicznej

Pierwszego dnia każdego roku wygasają prawa autorskie twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Od 2017 roku wspólnym dobrem stają się m.in. dzieła Józefa Mehoffera, Lászlo Moholya Nagya, Feliksa Nowowiejskiego, Gertrudy Stein, Manuela de Falli, Johna M. Keynesa, Herberta Wellsa.

CYFROWE ZBIORY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

2687
ARTYKUŁÓW i KSIĄŻEK

z zakresu historii sztuki oraz archeologii

31697
SKANÓW

udostępnianych w formatach PDF oraz JPEG

11
JĘZYKÓW

w tym ukraiński, rosyjski oraz słoweński

4097000
UŻYTKOWNIKÓW

rocznie ze 152 krajów, najwięcej z USA, Niemiec, Polski i Francji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE ONLINE WEDŁUG KOLEKCJI

    PropylaeumDok: No conditions. Results ordered -Date Deposited.

  • Die palmyrenische Grabskulptur Sadurska, Anna (1988) Die palmyrenische Grabskulptur. In: Das Altertum, 34 (1988), pp. 14-23
  • Quelques remarques sur l'iconographie d'Homère Sadurska, Anna (1962) Quelques remarques sur l'iconographie d'Homère. In: Bulletin de Correspondance Hellénique, 86 (1962), pp. 504-509
  • Lateinische Epigraphik in Polen: Forschungen, Sammlungen, archäologische Grabungen Sadurska, Anna (1966) Lateinische Epigraphik in Polen: Forschungen, Sammlungen, archäologische Grabungen. In: Das Altertum, 12 (1966), pp. 168-173
  • Timbres amphoriques de Mirmeki Sadurska, Anna (1961) Timbres amphoriques de Mirmeki. In: Irmscher, Johannes ; Šelov, Dmitrij B. (Hrsgg.): Städte und einheimische Völker des Schwarzmeergebietes. Berlin 1961, pp. 109-111 (Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft ; 28)
  • The cross motif on stone objects from Ptolemais in Cyrenaica Jastrzębowska, Elżbieta (2007) The cross motif on stone objects from Ptolemais in Cyrenaica. In: Archeologia, 58 (2007), pp. 97-100