Tydzień Otwartej Edukacji

Edukacja oparta o otwarte zasoby wyrównuje szanse w uczeniu się przez całe życie. Z okazji Tygodnia Otwartej Edukacji (27-31 marca) zapraszamy do udziału w cyklu webinariów „Wieczorne rozmowy o otwartej edukacji”. Rejestracja odbywa się na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nagroda dla Marii Pomianowskiej

Prof. Maria Pomianowska  – wybitna multiinstrumentalistka, wokalistka oraz pedagog – odebrała Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego przyznaną na wniosek Collegium Artium. Zapis spotkania z laureatką do zobaczenia w wideotece Teatru Starego w Lublinie.

Dzień Domeny Publicznej

Pierwszego dnia każdego roku wygasają prawa autorskie twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej. Od 2017 roku wspólnym dobrem stają się m.in. dzieła Józefa Mehoffera, Lászlo Moholya Nagya, Feliksa Nowowiejskiego, Gertrudy Stein, Manuela de Falli, Johna M. Keynesa, Herberta Wellsa.

CYFROWE ZBIORY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

2687
ARTYKUŁÓW i KSIĄŻEK

z zakresu historii sztuki oraz archeologii

31697
SKANÓW

udostępnianych w formatach PDF oraz JPEG

11
JĘZYKÓW

w tym ukraiński, rosyjski oraz słoweński

4097000
UŻYTKOWNIKÓW

rocznie ze 152 krajów, najwięcej z USA, Niemiec, Polski i Francji

NAJNOWSZE PUBLIKACJE ONLINE WEDŁUG KOLEKCJI